امکان رزرو نوبت برای همه متقاضیان تبدیل فعال شده است. لطفا قبل از رزرو نوبت حتما با مرکز خدمات مربوطه تماس بگیرید تا با توجه به نوع خودرو شما از وجود تجهیزات مورد نیاز مطمئن شوید. تمام خودروهای عمومی و شخصی برای دریافت گواهی سلامت تبدیل حتما باید در سامانه irngv ثبت نام کرده و در یکی از مراکز خدمات مجاز نوبت بگیرند.
توجه مهم : خودروهای عمومی هم در بخش تبدیل در این صفحه و هم در لینک زیر باید ثبت نام کنند:
ثبت نام خودروهای عمومی
با همکاری اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین و خدمات وابسته
کلیه حقوق وب سایت متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.