لطفا قبل از رزرو نوبت حتما با مرکز خدمات مربوطه تماس بگیرید تا با توجه به نوع خودرو شما از وجود تجهیزات مورد نیاز و هزینه تبدیل مطلع شوید. تمام خودروهای عمومی و شخصی برای دریافت گواهی سلامت تبدیل حتما باید در سامانه IRNGV ثبت نام کرده و در یکی از مراکز خدمات مجاز اتحادیه نوبت بگیرند. **توجه** فقط خودروهای عمومی (تاکسی ها، خودروهای با پلاک "ت" یا "ع" و وانت ها) مشمول طرح تبدیل رایگان می شوند.
توجه مهم : خودروهای عمومی هم در بخش تبدیل در این صفحه و هم در لینک زیر باید ثبت نام کنند:
ثبت نام خودروهای عمومی
با همکاری اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین و خدمات وابسته
کلیه حقوق وب سایت متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.